Trhy 2014Hydrogel - E-shop, ceník, cena hydrogelu

Pořádání trhů v letech

2013Ostrava – Obchodní centrum Nová Karolina

2012Hlučín – Dětský ranč u hlučínské štěrkovny

2011Ostrava – Poruba – Hlavní Třída u “rondlu”

 

Slovníček farmářských pojmů

farmářské trhy – místo kde se setkávají regionální producenti se svými koncovými zákazníky, na trhu se objevují čerstvé potraviny z první ruky, zpravidla bez konzervantů a chemických úprav, také cena takto čerstvého a kvalitního zboží není zatížena maržemi překupníků a dalekých transportů, nakupujeme zde zdravěji, jíme zdravěji, navíc pomáháme rozvíjet náš region

nakupující/bedýnkář – chytrý zákazník, který si dobře uvědomuje neblahé vlivy nadměrných chemických úprav potravin, prodlužování životnosti, transportu na dlouhé vzdálenosti, nevhodnost cizokrajných potravin pro náš trávící systém a další negativa zboží z dovozu, dobře ví, že jeho chování rozhoduje o rozvoji našeho kraje, zlepšuje čistotu ovzduší a dává lidem v našem regionu práci

fair trade - doslovně férový obchod, kupující respektuje cenu farmáře, netlačí ho ke zdi požadavkem minimální ceny na úrovni supermarketů, odměnou za akceptování této ceny je čerstvost a kvalita produktů, které byly vyrobeny s patřičnou péčí

“farmář” - člověk/firma zabývající se pěstováním, chovem nebo výrobou produktů, přičemž respektuje zásady EKO zemědělství nebo produkuje výrobky s přidanou hodnotou pro své zákazníky